Chính sách đổi trả hàng

 1. Với hàng bán lẻ
  1. Thời gian đổi trả : Trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
  2. Quy cách hàng hóa : Hàng còn mới nguyên như hiện trạng ban đầu, kèm phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao đi kèm.
  3. Đối với hàng trả lại không quá 10% tổng giá trị đơn hàng.
 2. Với đơn hàng theo công trình, dự án
  1. Thời gian đổi trả: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua hàng
  2. Quy cách hàng hóa : Hàng còn mới nguyên như hiện trạng ban đầu, kèm phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao đi kèm.
  3. Hàng trả lại không quá 10% tổng giá trị đơn hàng và không áp dũng với những mã hàng đặc biệt (Những mã đặt theo đơn)

Xem thêm bài viết hữu ích: