Phương thức thanh toán

  1. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  2. Thời gian thanh toán:
    • Đối với đơn hàng bán lẻ : Thanh toán ngay khi nhận hàng
    • Đối với đơn hàng theo công trình và sẵn hàng : Tạm ứng 50% đơn hàng trước khi giao và thanh toán 50% còn lại ngay khi giao hàng
    • Với đơn hàng cần đặt hàng về : Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng cần đặt ngay khi kí xác nhận đặt hàng. Thanh toán số tiền còn lại ngay khi nhận đủ hàng hóa

Xem thêm bài viết hữu ích: